CMDIChildWnd::GetMDIFrame

CMDIFrameWnd * GetMDIFrame ( );

Wartość zwracany

Wskaźnik, aby oknie ramki nadrzędny MDI.

Uwagi

Wywołanie ta funkcja zwraca ramki macierzystej MDI. Ramka zwracane jest dwóch rodziców usunięte z CMDIChildWnd i jest elementem nadrzędnym okna typu MDICLIENT , który zarządza obiekt CMDIChildWnd . Wywołanie funkcji członek GetParent zwraca obiekt CMDIChildWnd natychmiastowego MDICLIENT nadrzędnego jako tymczasowy wskaźnik CWnd.

Omówienie CMDIChildWnd |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CWnd::GetParent

Index