CMDIChildWnd::CMDIChildWnd

CMDIChildWnd ( );

Uwagi

Wywołanie do konstruowania obiektu CMDIChildWnd . Wywołanie Utwórz , aby utworzyć widocznego okna.

Omówienie CMDIChildWnd |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CMDIChildWnd::Create

Index