CMapWordToPtr

Klasa CMapWordToPtr obsługuje mapy wskaźników typu void, opartych na kluczach przez 16-bitowych słów.

Funkcje składowe CMapWordToPtr są podobne do funkcji członek klasy CMapStringToOb. Ze względu na podobieństwa można użyć dokumentacji referencyjnej CMapStringToOb dla Państwa funkcji szczegóły. Wszędzie tam, gdzie zostanie wyowietlony wskaYnik CObject jako parametr funkcji lub zwraca wartość, należy podstawić wskaźnik nieważne. Wszędzie tam, gdzie patrz CString lub wskaźnik const char jako wartość parametru lub return funkcji podstaw programu WORD.

BOOL CMapStringToOb::Lookup (const char * lt, klucz >,
                             CObject* & <rValue>) stała

na przykład tłumaczy się

BOOL CMapWordToPtr::Lookup (WORD lt, klucz >, void * & <rValue>) stała

CMapWordToPtr włącza makro IMPLEMENT_DYNAMIC do obsługi dostępu typów w czasie wykonywania i dumpingu do obiektu CDumpContext . Jeżeli potrzebny zrzutu mapy poszczególnych elementów, należy ustawić głębokość kontekście zrzutu do 1 lub większą.

Program Word do wskaźnika mapy nie może być serializowany.

Po usunięciu obiektu CMapWordToPtr lub jego elementy są usuwane, słowa i wskaźniki są usuwane. Podmioty odwołuje się kursory nie są usuwane.

Aby uzyskać więcej informacji o CMapWordToPtr, zobacz artykuł kolekcji w Visual C++ Programmer's Guide.

# include lt;afxcoll.h>

Czło&nkowie klasy |nbsp; Klasa podstawowa | Wykres hierarchii

Index