CMapWordToOb

Klasa CMapWordToOb obsługuje mapy CObject wskaźników opartych na kluczach przez 16-bitowych słów.

Funkcje składowe CMapWordToOb są podobne do funkcji członek klasy CMapStringToOb. Ze względu na podobieństwa można użyć dokumentacji referencyjnej CMapStringToOb dla Państwa funkcji szczegóły. Wszędzie tam, gdzie patrz CString lub wskaźnik const char jako wartość parametru lub return funkcji podstaw programu WORD.

 BOOL CMapStringToOb::Lookup (const char * lt, klucz >,
                             CObject* & <rValue>) stała

na przykład tłumaczy się

BOOL CMapWordToOb::Lookup (WORD lt, klucz >, CObject * & <rValue>) stała

CMapWordToOb włącza makro IMPLEMENT_SERIAL obsługuje serializacji i dumpingu z jej elementów. Każdy element jest seryjny z kolei jeśli mapa jest przechowywany do archiwum, albo z nadmiernie wstawiania (lt; <) operatora lub funkcji składowej Serialize.

Jeżeli potrzebny zrzutu pojedyncze słowo-CObject elementów, należy ustawić głębokość kontekście zrzutu do 1 lub większą.

Po usunięciu obiektu CMapWordToOb lub jego elementy są usuwane, obiekty CObject są usuwane odpowiednio.

Aby uzyskać więcej informacji o CMapWordToOb, zobacz artykuł kolekcji w Visual C++ Programmer's Guide.

# include lt;afxcoll.h>

Czło&nkowie klasy |nbsp; Klasa podstawowa | Wykres hierarchii

Index