CMapStringToPtr

Klasa CMapStringToPtr obsługuje mapy wskaźników typu void, opartych na kluczach przez obiekty CString.

Funkcje składowe CMapStringToPtr są podobne do funkcji członek klasy CMapStringToOb. Ze względu na podobieństwa można użyć dokumentacji referencyjnej CMapStringToOb dla Państwa funkcji szczegóły. Wszędzie tam, gdzie zostanie wyowietlony wskaYnik CObject jako parametr funkcji lub zwraca wartość, zastąpić wskaźnik nieważne.

BOOL CMapStringToOb::Lookup (const char * lt, klucz >,
                             CObject* & <rValue>) stała

na przykład tłumaczy się

BOOL CMapStringToPtr::Lookup (LPCTSTR lt; klucza >, void * & <rValue>)
                              stała

CMapStringToPtr włącza makro IMPLEMENT_DYNAMIC do obsługi dostępu typów w czasie wykonywania i dumpingu do obiektu CDumpContext . Jeżeli potrzebny zrzutu mapy poszczególnych elementów, należy ustawić głębokość kontekście zrzutu do 1 lub większą.

Ciąg do wskaźnika mapy nie może być serializowany.

Po usunięciu obiektu CMapStringToPtr lub jego elementy są usuwane, obiekty klucza CString i wyrazy są usuwane.

# include lt;afxcoll.h>

Członkowie klasy |nbsp; Klasa podstawowa | Wykres hierarchii

Index