CMapStringToOb::RemoveAll

nieważne RemoveAll ( );

Uwagi

Usuwa wszystkie elementy z tej mapy i niszczy obiekty klucza CString . Obiekty CObject odwołuje się każdy klucz nie są zniszczone. Funkcja RemoveAll może spowodować przecieki pamięci, jeżeli nie zapewnią, że obiekty CObject są zniszczone.

Funkcja działa poprawnie, jeśli już jest pusty.

Przykład

Zobacz CObList::CObList listę CAge klasy wykorzystywane we wszystkich przykładach kolekcji.

/ / przykład CMapStringToOb::RemoveAll
{
   Mapa CMapStringToOb;

Klatki age1 (13); / / Dwóch obiektów na stosie
   CAge age2 (36);
   Mapa.SetAt ("Bart", amp; age1);
   Mapa.SetAt ("Homer" & age2);
   ASSERT (mapa.GetCount() == 2);
   Mapa.RemoveAll(); / / CObject wskaźniki usunięte; obiekty nie usunięto.
   ASSERT (mapa.GetCount() == 0);
   ASSERT (mapa.IsEmpty());
} / / Dwa obiekty klatki są usuwane, gdy wykraczają poza zakresem

Omówienie CMapStringToOb |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CMapStringToOb::RemoveKey

Index