[CMapStringToOb::operator]

CObject * & podmiot gospodarczy [ ]( LPCTSTR key );

Wartość zwracany

Odniesienie do wskaźnik do obiektu CObject ; lub NULL jeśli mapa jest pusta lub klucz jest poza zakresem.

Uwagi

Ten operator jest wygodne substytut funkcji członek SetAt . Zatem może być używane tylko po lewej stronie instrukcji przypisania (l wartość). W przypadku nie elementu mapy z określonego klucza, nowy element jest tworzony.

Istnieje nie "prawej" (wartość) równoważne do tego operatora, ponieważ istnieje możliwość, że nie można znaleźć klucza na mapie. Funkcja Członkowskie wyszukiwania dla elementu pobierania.

Przykład

Zobacz CObList::CObList listę CAge klasy wykorzystywane we wszystkich przykładach kolekcji.

/ / przykład [CMapStringToOb::operator]
   Mapa CMapStringToOb;
   
   Mapa ["Bart"] = nowe CAge (13);
   Mapa ["Lisa"] = nowe CAge (11);
#ifdef _DEBUG
   afxDump.SetDepth (1);
   afxDump lt; < "operatora [] przykład:" << & mapę << "" \n";
#ENDIF

Wyniki tego programu są następujące:

Operatora [] przykład: A CMapStri&ngToOb z elementami 2
 nbsp;  [Lisa] = klatki na $4A02 11
    [Bart] = klatki na $497E 13

Omówienie CMapStringToOb |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CMapStringToOb::SetAt, CMapStringToOb::Lookup

Index