CMapStringToOb::Lookup

BOOL Wyszukiw&ania ( LPCTSTR klucz, CObject * amp; rValue ) const;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli element został odnaleziony; inny sposób 0.

Parametry

klucz

Określa klucz ciąg znaków, który identyfikuje element jest wyszukiwana.

rValue

Określa wartość zwracany z elementu wyszukanych.

Uwagi

Wyszukiwania szybko znaleźć elementu mapy z kluczem, który dokładnie odpowiada za pomocą algorytmu mieszania (wartośćCString ).

Przykład

Zobacz CObList::CObList listę CAge klasy wykorzystywane we wszystkich przykładach kolekcji.

/ / przykład CMapStringToOb::LookUp

Mapa CMapStringToOb;
C&Age * pa;

Mapa.SetAt ("Bart", nowe CAge (13));
Mapa.SetAt ("Lisa", nowe CAge (11));
Mapa.SetAt ("Homer", nowe CAge (36));
Mapa.SetAt ("Marge", nowe klatki (35));
ASSERT (mapa.Wyszukiwanie ("Lisa", (CObject * amp;) pa)); / / "Lisa" na mapie?
ASSERT (* pa == CAge (11)); / / Jest ona 11

Omówienie CMapStringToOb |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też [CMapStringToOb::operator]

Index