CMapStringToOb::IsEmpty

BOOL IsEmpty ( ) Stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli mapa zawiera żadnych elementów; inny sposób 0.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa czy mapa jest pusty.

Przykład

Zobacz przykład RemoveAll.

Omówienie CMapStringToOb |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index