CMapStringToOb::GetCount

int GetCount ( ) Stała;

Wartość zwracany

Liczba elementów w tej mapy.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa, aby określić, ile elementów są na mapie.

Przykład

Zobacz CObList::CObList listę CAge klasy wykorzystywane we wszystkich przykładach kolekcji.

 / / przykład CMapStringToOb::GetCount
Mapa CMapStringToOb;

Mapa.SetAt ("Bart", nowe CAge (13));
Mapa.SetAt ("Homer", nowe CAge (36));
ASSERT (mapa.GetCount() == 2)

Omówienie CMapStringToOb |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CMapStringToOb::IsEmpty

Index