Członkowie klasy CMapPtrToPtr

Budowa

CMapPtrToPtr Konstrukcje zbiór, który mapuje wskaźników typu void wskaźników typu void.

Operacje

Wyszukiwanie Wyszukuje wskaźnik nieważne opartą na kluczu wskaźnik nieważne. Wartość kursor, nie jednostką, którą wskazuje, jest używane do porównywania kluczy.
SetAt Wstawia element w planie; zastępuje istniejącego elementu, jeśli znajduje się klucz pasujące.
operatora] Wstawia element na mapie — operatora podstawiania dla SetAt.
RemoveKey Usuwa element określony przez klucz.
RemoveAll Usuwa wszystkie elementy z tej mapy.
GetStartPosition Zwraca położenie pierwszego elementu.
GetNextAssoc Pobiera następnego elementu na iterowanie.

Stan

GetCount Zwraca liczbę elementów w tej mapy.
Funkcja IsEmpty Testy dla warunku pusty Mapa (brak elementów).

Omówie&nie CMapPtrToPtr |nbsp; Bazowy klasy członków | Wykres hierarchii

Index