Członkowie klasy CMap

Budowa

CMap Konstrukcje zbiór, który mapuje klucze do wartości.

Operacje

Wyszukiwanie Wyszukuje wartość mapowane do danego klucza.
SetAt Wstawia element w planie; zastępuje istniejącego elementu, jeśli znajduje się klucz pasujące.
operatora] Wstawia element na mapie — operatora podstawiania dla SetAt.
RemoveKey Usuwa element określony przez klucz.
RemoveAll Usuwa wszystkie elementy z tej mapy.
GetStartPosition Zwraca położenie pierwszego elementu.
GetNextAssoc Pobiera następnego elementu na iterowanie.
GetHashTableSize Zwraca rozmiar (liczba elementów) tabeli mieszania.
InitHashTable Inicjuje tabeli mieszania i określa jej rozmiar.

Stan

GetCount Zwraca liczbę elementów w tej mapy.
Funkcja IsEmpty Testy dla warunku pusty Mapa (brak elementów).

Omówie&nie CMap |nbsp; Bazowy klasy członków | Wykres hierarchii

Index