CMap::SetAt

nieważne SetAt ( ARG_KEY klucz, ARG_VALUE newValue );

Parametry

ARG_KEY

Szablon parametr określający typ parametru klucz.

klucz

Określa klucz nowy element.

ARG_VALUE

Szablon parametr określający typ parametru newValue.

newValue

Określa wartość nowego elementu.

Uwagi

Podstawowy oznacza wstawić element na mapie. Po pierwsze klucz jest wyjrzałem do góry. Jeśli klucz zostanie znaleziony, a następnie odpowiednią wartość zostanie zmieniona; w przeciwnym razie utworzono nową parę klucz wartość.

Omówie&nie CMap |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CMap::Lookup, [CMap::operator]

Index