CMap::RemoveKey

BOOL RemoveKey ( ARG_KEY klucz );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli zapis został znaleziony i pomyślnie usunięte; inny sposób 0.

Parametry

ARG_KEY

Szablon parametr określający typ klucza.

klucz

Klucz ten element ma zostać usunięty.

Uwagi

Wyszukuje wpis mapę odpowiadającą kluczowi dostarczone; następnie Jeśli klucz znajduje się, usuwa wpis.

Funkcja helper DestructElements jest używana do usunięcia wpisu.

Omówie&nie CMap |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CMap::RemoveAll

Index