CMap::RemoveAll

nieważne RemoveAll ( );

Uwagi

Usuwa wszystkie wartości z tej mapy, wywołując funkcję Pomocnik globalnego DestructElements.

Funkcja działa poprawnie, jeśli już jest pusty.

Omówie&nie CMap |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CMap::RemoveKey, DestructElements

Index