[CMap::operator]

Wartośćamp; operatora [] ( &ARG_KEY klucz );

Parametry

WARTOŚĆ

Szablon parametr określający typ wartości mapę.

ARG_KEY

Szablon parametr określający typ wartości klucza.

klucz

Klucz używany do pobrania wartości z mapy.

Uwagi

Ten operator jest wygodne substytut funkcji członek SetAt . Zatem może być używane tylko po lewej stronie instrukcji przypisania (l wartość). W przypadku nie elementu mapy z określonego klucza, nowy element jest tworzony.

Istnieje nie "prawej" (wartość) równoważne do tego operatora, ponieważ istnieje możliwość, że nie można znaleźć klucza na mapie. Funkcja Członkowskie wyszukiwania dla elementu pobierania.

Omówie&nie CMap |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CMap::SetAt, CMap::Lookup

Index