CMap::Lookup

BOOL Wyszukiwania ( &ARG_KEY klucz, wartośćamp; rValue ) const;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli element został odnaleziony; inny sposób 0.

Parametry

ARG_KEY

Szablon parametr określający typ wartości klucza.

klucz

Określa klucz, który identyfikuje element jest wyszukiwana.

WARTOŚĆ

Określa typ wartość, która ma być wyszukiwana.

rValue

Odbiera wartość wyszukanych.

Uwagi

Wyszukiwanie za pomocą algorytmu mieszania szybko znaleźć elementu mapy z kluczem, który dokładnie odpowiada danym kluczu.

Omówie&nie CMap |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też [CMap::operator]

Index