CMap::IsEmpty

BOOL IsEmpty ( ) Stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli mapa zawiera żadnych elementów; inny sposób 0.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa czy mapa jest pusty.

Przykład

Zobacz przykład CMapStringToOB::RemoveAll.

Omówie&nie CMap |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CMap::GetCount

Index