CMap::InitHashTable

nieważne InitHashTable ( UINT hashSize );

Parametry

hashSize

Liczba wpisów w tabeli mieszania.

Uwagi

Inicjuje tabeli mieszania. Aby uzyskać najlepszą wydajność rozmiar tabeli mieszania powinno być liczbą pierwszą. Aby zminimalizować kolizji rozmiar powinien być około 20 procent większy niż największy zbiór danych przewidywanych.

Omówie&nie CMap |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CMap::GetHashTableSize

Index