CMap::GetStartPosition

Stanowisko GetStartPosition ( ) Stała;

Wartość zwracany

Wartość pozycji , która wskazuje pozycję początkową na iterowanie planie; lub NULL jeżeli mapa jest pusty.

Uwagi

Wywołanie rozpoczyna się, który iteracji mapę przez zwrócenie wartości pozycji , które mogą być przekazane do GetNextAssoc . Sekwencja iteracji nie jest przewidywalny; w związku z tym "pierwszego elementu na mapie" ma specjalne znaczenie.

Omówie&nie CMap |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CMap::Get&NextAssoc

Index