CMap::GetNextAssoc

nieważne GetNextAssoc ( POSITIONamp; rNextPosition, Klucz& rKey, Wartość& rValue ) const;

Parametry

rNextPosition

Określa odwołanie do wartości pozycji zwróconej przez poprzednie wywołanie GetNextAssoc lub GetStartPosition.

KLUCZ

Szablon parametr określający typ klucza mapę.

rKey

Określa zwracane klucz pobranych elementów.

WARTOŚĆ

Szablon parametr określający typ wartości, mapę.

rValue

Określa wartość zwracany pobranych elementów.

Uwagi

Pobiera elementu mapy na rNextPosition, a następnie aktualizuje rNextPosition odnoszą się do następnego elementu na mapie. Funkcja ta jest najbardziej użyteczna dla Iterowanie poprzez wszystkie elementy na mapie. Zauważ, że kolejność pozycji nie musi być taka sama, jak kolejność wartości klucza.

Jeśli pobrana element jest ostatni na mapie, następnie nową wartość rNextPosition ustawiono wartość null.

Omówie&nie CMap |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CMap::GetStartPosition

Index