CMap::GetHashTableSize

UINT GetHashTableSize ( ) Stała;

Wartość zwracany

Liczba elementów w tabeli mieszania.

Uwagi

Wywołanie funkcji tego Państwa w celu określenia liczby elementów w tabeli mieszania dla mapy.

Omówie&nie CMap |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CMap::InitHashTable

Index