CMap::GetCount

int GetCount ( ) Stała;

Wartość zwracany

Liczba elementów.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa pobrać wiele elementów na mapie.

Omówie&nie CMap |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CMap::IsEmpty

Index