Członkowie klasy CLongBinary

Członkowie danych

m_dwDataLength Zawiera rzeczywisty rozmiar w bajtach obiektu danych, których uchwyt jest przechowywana w m_hData.
m_hData Zawiera Windows HGLOBAL dojście do obiektu rzeczywisty obraz.

Budowa

CLongBinary Obiekt CLongBinary.

Omówienie CLongBinary |nbsp; Bazowy klasy członków | Wykres hierarchii

Index