CLongBinary::m_hData

Uwagi

Magazyny Windows HGLOBAL dojście do danych rzeczywistych dużego obiektu binarnego.

Omówienie CLongBinary |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index