CLongBinary::m_dwDataLength

Uwagi

Magazyny rzeczywisty rozmiar w bajtach danych przechowywanych w HGLOBAL uchwyt w m_hData. Rozmiar ten może być mniejszy niż rozmiar bloku pamięci przydzielonej dla danych. Wywołanie :: Funkcja GlobalSize Aby uzyskać przydzielony rozmiar.

Omówienie CLongBinary |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index