CListView

Klasa CListView upraszcza użycie formantu listy, CListCtrl, klasa, która hermetyzuje funkcje formantu listy, z MFC firmy Widok dokumentu architektury. Więcej informacji na temat tej architektury zobacz Omówienie dla klasy CView i odsyłacze cytowane tam.

# include lt;afxcview.h>

Czło&nkowie klasy |nbsp; Klasa podstawowa | Wykres hierarchii

Próbki  Próbki MFC DBFETCH | Próbki MFC HTTPSVR | Próbki MFC ROWLIST | Próbki MFC DBVLIST

Zobacz też CCtrlView

Index