CListView::GetListCtrl

CListCtrl& GetListCtrl () stała;

Wartość zwracany

Odwołanie do formantu listy skojarzonych z widoku.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa, aby uzyskać odwołanie do formantu listy skojarzonych z widoku.

Omówie&nie CListView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CListCtrl

Index