CListCtrl::SubItemHitTest

int SubItemHitTest (LPLVHITTESTINFO pInfo );

Wartość zwracany

Indeksie opartym na jeden element, lub podelement, badanych (jeśli istnieje) lub inaczej -1.

Parametry

pInfo

Wskaźnik struktury LVHITTESTINFO.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie makra Win32, ListView_SubItemHitTest, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CListCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index