CListCtrl::SetWorkAreas

void SetWorkAreas (int nWorkAreas, LPRECT lpRect );

Parametry

nWorkAreas

Liczba struktur RECT (lub CRect obiektów), w tablicy wskazywanego przez lpRect.

lpRect

Adres tablicy RECT struktur (lub CRect obiektów), aby określić nowe obszary pracy listy wyświetlania formantu. Obszary te muszą być określone w współrzędne klienta. Jeśli ten parametr ma wartość NULL, obszaru roboczego zostanie ustawiony na obszaru klienckiego formantu.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie makra Win32, ListView_SetWorkAreas, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CListCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index