CListCtrl::SetSelectionMark

int SetSelectionMark (intiIndex );

Wartość zwracany

Poprzedniego znacznika lub -1, jeśli wystąpił brak znacznika wyboru.

Parametry

iIndex

Indeksu pierwszego elementu w wyborze wielokrotnym.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie makra Win32, ListView_SetSelectionMark, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CListCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CListCtrl::GetSelectionMark

Index