CListCtrl::SetItemText

BOOL SetItemText ( int nItem, int nSubItem, LPTSTR lpszText );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób zera.

Parametry

nItem

Indeks elementu, którego tekst ma zostać utworzona.

nSubItem

Indeks podelement lub zera do ustawiania etykietę elementu.

lpszText

Wskaźnik na ciąg znaków, który zawiera nowy tekst elementu.

Uwagi

Zmienia tekst elementu widoku listy lub podelement.

Omówie&nie CListCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CListCtrl::GetItemText

Index