CListCtrl::SetItemCountEx

nieważneSetItemCountEx (int iCount, DWORD dwFlags = LVSICF_NOINVALIDATEALL );

Parametry

nItems

Liczba elementów, które ostatecznie będzie zawierać formant.

dwFlags

Określa zachowanie formantu widoku listy po zresetowaniu liczba elementów. Ta wartość może być kombinacją następujących:

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie makra Win32, ListView_SetItemCountEx, jak opisane w zestawie SDK platformy i powinna zostać wywołana tylko dla widoków listy wirtualnych.

Omówie&nie CListCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CListCtrl::SetItemCount,

Index