CListCtrl::SetItemCount

nieważneSetItemCount (intiCount );

Parametry

nItems

Liczba elementów, które ostatecznie będzie zawierać formant.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie makra Win32, ListView_SetItemCount, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Aby ustawić liczba elementów dla formantu widoku Lista wirtualnych, zobacz CListCtrl::SetItemCountEx.

Omówie&nie CListCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CListCtrl::GetItemCount, CListCtrl::GetSelectedCount

Index