CListCtrl::SetImageList

CImageList * SetImageList ( CImageList * pImageList, int nImageList );

Wartość zwracany

Wskaźnik do poprzedniej listy obrazów.

Parametry

pImageList

Wskaźnik na liście obrazów, aby przypisać.

nImageList

Typ listy obrazu. Może być jedną z tych wartości:

Uwagi

Przypisuje listę obrazu do formantu widoku listy.

Omówie&nie CListCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CImageList, CListCtrl::GetImageList

Index