CListCtrl::SetIconSpacing

CSize SetIconSpacing (int cx,int cy );

CSize SetIconSpacing (CSizerozmiar );

Wartość zwracany

Obiekt CSize zawierający poprzedniej wartości rozmieszczenie ikon.

Parametry

cx

Odległość (w pikselach) między ikony na osi x.

cy

Odległość (w pikselach) między ikony na osi y.

rozmiar

Obiekt CSize , określające odległość (w pikselach) między ikonami na x - i y osi.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie makra Win32, ListView_SetIconSpacing, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CListCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index