CListCtrl::SetHoverTime

DWORD SetHoverTime (DWORD dwHoverTime = (DWORD) -1 );

Wartość zwracany

Poprzednie czas aktywowania, w milisekundach.

Parametry

dwHoverTime

Nowe opóźnienie w milisekundach, które kursor myszy musi najechać kursorem nad elementem, przed jest zaznaczona. Jeśli wartość domyślna jest przekazywany, czas jest ustawiona na domyślny czas aktywowania.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie makra Win32, ListView_SetHoverTime, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CListCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CListCtrl::GetHoverTime

Index