CListCtrl::SetHotItem

int SetHotItem (int iIndex );

Wartość zwracany

Indeksu wcześniej gorąco elementu.

Parametry

iIndex

Indeksu elementu ustanowienie gorące ppkt.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie makra Win32, ListView_SetHotItem, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CListCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CListCtrl::GetHotCursor, CListCtrl::GetHotItem

Index