CListCtrl::SetHotCursor

HCURSOR SetHotCursor (HCURSORhc );

Wartość zwracany

Uchwyt do poprzedniego zasobu gorąco kursor używany przez formant widoku listy.

Parametry

hc

Uchwyt do zasobu kursora, używane do reprezentowania gorąco kursora.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie makra Win32, ListView_SetHotCursor, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Gorąco kursora, tylko widoczne podczas aktywowania zaznaczenia jest włączona, pojawi się kursor przechodzi przez dowolny element widoku listy. Aktywowania zaznaczenia jest włączone ustawienie LVS_EX_TRACKSELECT rozszerzone styl.

Omówie&nie CListCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CListCtrl::GetHotCursor, CListCtrl::GetHotItem

Index