CListCtrl::SetExtendedStyle

DWORD SetExtendedStyle (DWORD dwNewStyle );

Wartość zwracany

Kombinacja poprzedniego rozszerzone style używane przez formant widoku listy.

Parametry

dwNewStyle

Kombinacja rozszerzone style używane przez formant widoku listy. Aby opisowy wykaz tych stylów, zobacz Extended style widoku listy tematów w zestawie SDK platformy.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie makra Win32, ListView_SetExtendedListViewStyle, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CListCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CListCtrl::GetExtendedStyle

Index