CListCtrl::SetColumnWidth

BOOL SetColumnWidth ( int nCol, int cx );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób zera.

Parametry

nCol

Indeks kolumny, których szerokość jest ustalonym. W widoku Lista tego parametru musi być -1.

cx

Nową szerokość kolumny. Może być LVSCW_AUTOSIZE lub LVSCW_AUTOSIZE_USE_HEADER, zgodnie z opisem w LVM_SETCOLUMNWIDTH w zestawie SDK platformy.

Uwagi

Zmienia szerokość kolumny w widoku raportu lub widoku listy.

Omówie&nie CListCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CListCtrl::GetColumnWidth, CListCtrl::GetStringWidth

Index