CListCtrl::SetCheck

BOOL SetCheck (int nItem, BOOL fCheck = TRUE);

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli element jest zaznaczony, w przeciwnym razie 0.

Parametry

nItem

Indeksu elementu formantu listy.

fCheck

Określa, czy obraz stanu elementu powinny być widoczne, czy nie. Domyślnie fCheck jest TRUE i obrazu stanu jest widoczny. Jeśli fCheck jest Fałsz, nie jest widoczny.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie określa, jeżeli obraz stanu elementu formantu listy jest widoczne lub nie.

Omówie&nie CListCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CListCtrl::GetCheck

Index