CListCtrl::SetCallbackMask

BOOL SetCallbackMask ( UINT nMask );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób zera.

Parametry

nMask

Nowa wartość maski wywołania zwrotnego.

Uwagi

Ustawia maskę wywołania zwrotnego dla formantu widoku listy.

Omówie&nie CListCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CListCtrl::GetCallbackMask

Index