CListCtrl::Scroll

BOOL Przewijania ( CSize rozmiar );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób zera.

Parametry

rozmiar

Obiekt CSize , określając ilość poziome i pionowe przewijanie, w pikselach. Członek y rozmiar jest dzielona przez wysokość w pikselach, linii formantu widoku listy, i kontroli jest przewijane przez wynikową liczba wierszy.

Uwagi

Przewija zawartość formantu widoku listy.

Omówie&nie CListCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CListCtrl::EnsureVisible

Index