CListCtrl::RedrawItems

BOOL RedrawItems ( int nFirst, int nLast );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób zera.

Parametry

nFirst

Indeks pierwszego elementu jest odowieżany.

nLast

Index of ostatni element do jest odowieżany.

Uwagi

Wymusza formantu widoku listy do odświeżenia szereg elementów.

Określonych elementów nie są faktycznie odowieżany, dopóki okno widoku Lista odbiera wiadomość WM_PAINT . Do odświeżenia natychmiast, wywołanie systemu Windows UpdateWindow funkcji po użyciu tej funkcji.

Omówie&nie CListCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CListCtrl::DrawItem

Index