CListCtrl::InsertColumn

int InsertColumn ( int nCol, const LVCOLUMN * pColumn );

int InsertColumn (int nCol, LPCTSTR lpszColumnHeading, int nFormat = LVCFMT_LEFT, int nWidth właściwości = -1, int nSubItem = -1);

Wartość zwracany

Indeks nowej kolumny, jeśli kończy się pomyślnie lub inaczej -1.

Parametry

nCol

Indeks nowej kolumny.

pColumn

Adres strukturę LVCOLUMN , który zawiera atrybuty nowej kolumny.

lpszColumnHeading

Adres ciąg zawierający nagłówek kolumny.

nFormat

Liczba całkowita określająca wyrównanie kolumny. Może być jedną z następujących wartości: LVCFMT_LEFT, LVCFMT_RIGHTlub LVCFMT_CENTER.

nWidth właściwości

Szerokość kolumny, w pikselach. Jeśli ten parametr jest równy -1, nie ustawiono szerokość kolumny.

nSubItem

Indeks podelement skojarzone z kolumną. Jeśli ten parametr jest równy -1, nie podpozycji jest associatied z kolumny.

Uwagi

Wstawia kolumnę nowego formantu widoku listy.

LVCOLUMN struktury zawiera atrybuty kolumny w widoku raportu. Jest również używany do otrzymywania informacji o kolumnie. Ta struktura jest opisany w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CListCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CListCtrl::DeleteColumn

Index