CListCtrl::HitTest

int HitTest ( LVHITTESTINFO * pHitTestInfo ) stała;

intHitTest (CPointpt,UINT *pFlags = NULL) stała;

Wartość zwracany

Indeks elementu w miejscu określonym przez pHitTestInfo, ewentualne lub -1, w przeciwnym razie.

Parametry

pHitTestInfo

Adres strukturę LVHITTESTINFO , która zawiera pozycję z trafiony i że otrzymuje informacje o wyniki badań trafień.

pt

Wskaż badane.

pFlags

Wskaźnik na liczbę całkowitą, która odbiera informacje dotyczące wyników badania. Patrz wyjaśnienie flagi członkiem LVHITTESTINFO struktury w zestawie SDK platformy.

Uwagi

Określa które elementu widoku listy, jeśli istnieje w określonej pozycji.

LVHT_ABOVE, LVHT_BELOW, LVHT_TOLEFTi LVHT_TORIGHT wartości Państwa bandery konstrukcji można używać do ustalenia, czy przewinąć zawartość formantu widoku listy. Dwa z tych flag można łączyć, na przykład, jeżeli pozycja jest powyżej i po lewej stronie obszaru klienckiego.

Aby sprawdzić wartość LVHT_ONITEM konstrukcji Flaga członka w celu określenia, czy danej pozycji jest element widoku listy. Wartość ta jest operacją logiczną lub wartości LVHT_ONITEMICON, LVHT_ONITEMLABELi LVHT_ONITEMSTATEICON struktury Państwa bandery.

Omówie&nie CListCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CListCtrl::GetItemPosition

Index