CListCtrl::GetWorkAreas

void GetWorkAreas (int nWorkAreas, LPRECT ChRL ) stała;

Parametry

nWorkAreas

Liczba RECT struktur zawarte w tablicy, ChRL .

chrl

Wskaźnik Tablica struktur RECT (lub CRect obiektów), otrzymać obszary robocze listy wyświetlania formantu. Wartości w tych strukturach są zgodnie ze współrzędnymi klienta.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie makra Win32, ListView_GetWorkAreas, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CListCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CListCtrl::Get&NumberOfWorkAreas

Index