CListCtrl::GetViewRect

BOOL GetViewRect ( LPRECT lpRect ) stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób zera.

Parametry

lpRect

Adres z struktury RECT.

Uwagi

Pobiera prostokąta obwiedni wszystkich elementów w formancie widoku listy. Widok listy musi być w widoku ikony lub małe ikony.

Omówie&nie CListCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CListCtrl::GetTopIndex

Index