CListCtrl::GetTopIndex

int GetTopIndex ( ) stała;

Wartość zwracany

Indeks najwyższego elementu widoczne.

Uwagi

Pobiera indeksu elementem wierzchnim widoczny w widoku Lista lub widok raportu.

Omówie&nie CListCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CListCtrl::GetCountPerPage

Index